Τρίτη, 16 Ιούλ 2024
- Διαφήμιση -

Σπυρίδων Κ. Κούτρας

Ο Σπυρίδων Κ. Κούτρας είναι φιλόλογος και συγγραφέας εκπαιδευτικών βοηθημάτων.

Περιβαλλοντική ηθική και περιβαλλοντικό ήθος

Ηθική και ήθος Για την κατανόηση των όρων περιβαλλοντική ηθική και περιβαλλοντικό ήθος, είναι απαραίτητος ο ορισμός των εννοιών ηθική και ήθος και η διασαφήνιση της εννοιολογικής τους συγγένειας. Με τον όρο ηθική εννοούμε το...