Κυριακή, 23 Ιούν 2024
- Διαφήμιση -

Μαίρη Κυριάκου

Life and Parental Coach, Πιστοποίηση Certificate in Coaching AC accredited του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών(H.I.C)

PARENTAL COACHING

Όπως όλες οι ανθρώπινες σχέσεις, οι  σχέσεις  γονέων  - παιδιών είναι πρωταρχικά σχέσεις καλής επικοινωνίας και  εύστοχης αποκωδικοποίησης μηνυμάτων. Το Coaching αυξάνει και βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ γονέων-παιδιών, καθώς...