Τετάρτη, 19 Ιούν 2024
- Διαφήμιση -

Eμπλουτισμένη μάθηση και νοημοσύνη

στις

Η μοναδικότητα κάθε ανθρώπου έγκειται στο γεγονός ότι ο καθένας από εμάς διαθέτει το δικό του προσωπικό προφίλ νοημοσύνης. Τα οκτώ είδη νοημοσύνης λεκτική, λογικομαθηματική, ενδοπροσωπική, διαπροσωπική, σωματική, μουσική, νατουραλιστική, χωρικοταξική πηγάζουν από διαφορετικό τμήμα του εγκεφάλου και καθορίζουν την εξυπνάδα μας αλλά και την επιτυχία μας. Επί παραδείγματι ένας επιτυχημένος αθλητής είναι βέβαιο ότι έχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη τη σωματική νοημοσύνη. Κατά συνέπεια όταν αναφέρουμε ότι ένα άτομο διαθέτει υψηλό δείκτη ευφυΐας οφείλουμε να γνωρίζουμε για ποιό από τα προαναφερόμενα είδη νοημοσύνης μιλάμε.

Σύμφωνα με τα παραπάνω από τα πρώτα κιόλας χρόνια του παιδιού, πιο συγκεκριμένα από τα πρώτα πέντε οφείλουμε να συμβάλουμε καθοριστικά στον εμπλουτισμό της μάθησής του. Αποκτώντας το παιδί πλούσια και ποικίλα ερεθίσματα εξελίσσει όλες τις λανθάνουσες δυνατότητες και ικανότητες του. Η καθημερινότητα ενός παιδιού μέχρι το πέμπτο έτος της ηλικίας, θα ήταν ιδανικό να περιλαμβάνει ένα συνδυασμό πληροφοριών και ερεθισμάτων που βασίζονται σε όλα τα είδη της ευφυΐας παρέχοντάς του με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα να αξιοποιεί όλες τις κλίσεις του. Πιο συγκεκριμένα μιλάμε με το παιδί μας και του μαθαίνουμε νέες λέξεις και αριθμούς (ανάπτυξη λεκτικής και αριθμητικής νοημοσύνης), αναπτύσσουμε έναν ισχυρό δεσμό μαζί του μέσω της σωματικής και συναισθηματικής επαφής (ανάπτυξη διαπροσωπικής νοημοσύνης), το προτρέπουμε να παίζει μαζί μας, μόνο του και φυσικά και με άλλα παιδιά (ανάπτυξη ενδοπροσωπικής, διαπροσωπικής νοημοσύνης). Επίσης του προσφέρουμε κίνητρα να ασχοληθεί με τον αθλητισμό (ανάπτυξη σωματικής νοημοσύνης) και τη μουσική (ανάπτυξη μουσικής νοημοσύνης) και να καταπιάνεται με χειρωνακτικές δραστηριότητες, όπως η ζωγραφική ή ακόμη και η κηπουρική (ανάπτυξη νατουραλιστικής νοημοσύνης). Σύμφωνα με έρευνες το παιδί χρησιμοποιεί στην ενήλικη ζωή του το πενήντα τοις εκατό των νοητικών δεδομένων που προσλαμβάνει μέχρι την ηλικία των πέντε ετών. Συμπερασματικά θα αναφέραμε ότι η πολύπλευρη βιωματική μάθηση αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες ενός παιδιού να ανακαλύψει και να καλλιεργήσει το είδος και το βαθμό της ευφυΐας του.

- Διαφήμιση -